Interactieve prijslijst

88 Meerzicht appartementen

Begin 2018 start de verkoop van de appartementen. Zie jij je hier al wonen? Schrijf je dan in en geef je voorkeur door voor je favoriete appartement.
De komende maanden zullen we je op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Houd je mail daarom goed in de gaten.

Filter

Interactieve prijslijst

Bw nr.
Woningtype
Prijsindicatie v.o.n.
Status
S01
€ 365.000
Beschikbaar
S02
€ 340.000
Beschikbaar
1
€ 360.000
Beschikbaar
2
€ 320.000
Beschikbaar
101
€ 355.000
Beschikbaar
102
€ 315.000
Beschikbaar
103
€ 270.000
Beschikbaar
104
€ 275.000
Beschikbaar
105
€ 235.000
Beschikbaar
106
€ 320.000
Beschikbaar
201
€ 355.000
Beschikbaar
202
€ 380.000
Beschikbaar
203
€ 300.000
Beschikbaar
204
€ 280.000
Beschikbaar
205
€ 240.000
Beschikbaar
206
€ 325.000
Beschikbaar
301
€ 356.000
Beschikbaar
302
€ 381.000
Beschikbaar
303
€ 300.000
Beschikbaar
304
€ 280.000
Beschikbaar
305
€ 240.000
Beschikbaar
306
€ 325.000
Beschikbaar
401
€ 357.000
Beschikbaar
402
€ 382.000
Beschikbaar
403
€ 300.000
Beschikbaar
404
€ 280.000
Beschikbaar
405
€ 240.000
Beschikbaar
406
€ 325.000
Beschikbaar
501
€ 358.000
Beschikbaar
502
€ 383.000
Beschikbaar
503
€ 300.000
Beschikbaar
504
€ 280.000
Beschikbaar
505
€ 240.000
Beschikbaar
506
€ 325.000
Beschikbaar
601
€ 359.000
Beschikbaar
602
€ 384.000
Beschikbaar
603
€ 300.000
Beschikbaar
604
€ 280.000
Beschikbaar
605
€ 240.000
Beschikbaar
606
€ 325.000
Beschikbaar
701
€ 360.000
Beschikbaar
702
€ 385.000
Beschikbaar
703
€ 300.000
Beschikbaar
704
€ 285.000
Beschikbaar
705
€ 245.000
Beschikbaar
706
€ 330.000
Beschikbaar
801
€ 360.000
Beschikbaar
802
€ 405.000
Beschikbaar
803
€ 360.000
Beschikbaar
901
€ 361.000
Beschikbaar
902
€ 406.000
Beschikbaar
903
€ 362.500
Beschikbaar
1001
€ 362.000
Beschikbaar
1002
€ 407.000
Beschikbaar
1003
€ 365.000
Beschikbaar
1101
€ 363.000
Beschikbaar
1102
€ 408.000
Beschikbaar
1103
€ 367.500
Beschikbaar
1201
€ 364.000
Beschikbaar
1202
€ 409.000
Beschikbaar
1203
€ 370.000
Beschikbaar
1301
€ 365.000
Beschikbaar
1302
€ 410.000
Beschikbaar
1303
€ 373.000
Beschikbaar
1401
€ 365.000
Beschikbaar
1402
€ 410.000
Beschikbaar
1403
€ 375.000
Beschikbaar
1501
€ 366.000
Beschikbaar
1502
€ 411.000
Beschikbaar
1503
€ 377.000
Beschikbaar
1601
€ 367.000
Beschikbaar
1602
€ 412.000
Beschikbaar
1603
€ 379.000
Beschikbaar
1701
€ 368.000
Beschikbaar
1702
€ 413.000
Beschikbaar
1703
€ 381.000
Beschikbaar
1801
€ 369.000
Beschikbaar
1802
€ 414.000
Beschikbaar
1803
€ 383.000
Beschikbaar
1901
€ 370.000
Beschikbaar
1902
€ 415.000
Beschikbaar
1903
€ 385.000
Beschikbaar
2001
€ 685.000
Beschikbaar
2002
€ 465.000
Beschikbaar
2101
€ 685.000
Beschikbaar
2102
€ 465.000
Beschikbaar
2201
€ 695.000
Beschikbaar
2202
€ 475.000
Beschikbaar

Woontoren Meerzicht is momenteel nog volop in ontwikkeling. De tekst, beelden en plattegronden zijn daarom alleen bedoeld om je een goede indruk te geven van de sfeer en het hoge afwerkingsniveau dat we voor ogen hebben. Hieraan zijn dan ook geen rechten te ontlenen.

Zetfouten en verkocht voorbehouden